Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/fobmark/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
EU sredstva - LED svetila Fobmark

EU sredstva

Začetek projekta TKPS- FAZA A-
SKLOP II

V podjetju Fobmark d.o.o. se že dolgo zavedamo pomena trajnosti in odgovorneg ravnanja z viri. Z vključitvijo v projekt trajnostne in krožne poslovne strategije smo dobili priložnost, da nadgradimo naše znanje in izkušnje, ter da lahko s svojimi inovacijami in trajnostnimi rešitvami za naše stranke pomembno prispevamo k izgradnji krožnega gospodarstva. Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledičnopovečanju produktivnosti in konkurenčnosti podjetja. V sklopu Akademije TKPS bo podjetje FOBMARK d.o.o. pod vodstvom strokovnjaka Tomaža Pavlice pripravilo dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo, ter predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju trajnostnih, krožnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v nadaljevanju lahko prijavilo v Fazo B.

Trajanje programa: 11/2024 – 05/2025
Celotni proračun programa: 76.911,50 EUR
EU-financiranje: 39.560,95 EUR
Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in
odpornost.
”Financira Evropska unija – NextGenerationEU”
Več: www.noo.gov.si
Več informacij: www.evropskasredstva.si.

EU sredstva 1

Zaključek faze A – SKLOP II projekta TKPSZ

Podjetje FOBMARK d.o.o. je bilo uspešno vključeno v fazo A – Sklop II Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022 – 2025, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. V sklopu programa Akademije trajnostne in krožne transformacije smo pripravili:

  • 5 letno trajnostno in krožno strategijo,
  • strateško oceno in analizo vseh negativnih vplivov na okolje, ljudi in skupnost,
  • transformacijo obstoječega oz. postavitev novega trajnostno in krožno naravnanega poslovnega modela,
  • idejne izvedbe projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih strateških poslovnih strategij,
  • izvedbeni projekt.

Celotna vrednost projekta znaša 76.911,50 EUR, od tega se 39.560,95 EUR
sofinancira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.
Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU (www.noo.gov.si).
Trajanje projekta: 11/2024 – 05/2025

EU sredstva 1

Fobmark d.o.o.

Jarška cesta 30
1230 Domžale

Telefon

080 47 46
031 300 505