LED Trina

LED Trina
opis daljši
  • Regultaor za zatemnitev

LED Trina 6